PRIVACYVERKLARING | SPOSA E LO SPOSO

Sposa e lo Sposo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sposa e lo Sposo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij gebruik van het webformulier en bij aanvraag van een fotoshoot per mail:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Trouwdatum 
 

Standaard (geanonimiseerd):

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sposaelosposo [at] gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Sposa e lo Sposo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- www.sposaelosposo.com analyseert uw gedrag op de website (geanonimiseerd) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- www.sposaelosposo.com volgt uw surfgedrag (geanonimiseerd) over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sposa e lo Sposo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier bijvoorbeeld om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sposa e lo Sposo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, trouwdatum en telefoonnummer worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf het moment van het eerste contact. Dit om in het geval van eventuele vervolgbestellingen en terugkeer gebruik te kunnen maken van eerder gemaakte ontwerpen (waar deze gegevens op staan).

Gegevens over uw activiteiten op onze websites, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen en internetbrowser en apparaat type worden geanonimiseerd bewaard voor een periode van 26 maanden.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sposa e lo Sposo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies en/of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sposa e lo Sposo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sposa e lo Sposo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Cookies derden:

Via Google Analytics plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we een goed beeld hebben van het aantal en het soort bezoekers. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat er geen gegevens gedeeld worden met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens), deze gegevens niet gebruikt worden voor andere Google-diensten en worden de gegevens van uw surfgedrag versleuteld (via SSL) verzonden en geanonimiseerd (zonder IP-adres) opgeslagen.

Wilt u meer lezen over het privacy beleid van Google kijk dan hier:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sposa e lo Sposo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sposaelosposo [at] gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sposa e lo Sposo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sposa e lo Sposo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sposaelosposo [at] gmail.com.

Contactgegevens:

www.sposaelosposo.com
Broekstraat 48
6675 BH Valburg

sposaelosposo [at] gmail.com
06 48 01 799 één